Clicky

Introduction

"My  photo's refers to the notion that a complex idea can be conveyed with just a single still image
or that an image of a subject conveys its meaning or essence more effectively than a description does."

— Elizabeth Koning

Portret in opdracht:

Elizabeth Koning maakt elk jaar, een 'gelimiteerd aantal' portretten in opdracht in het kader van haar toewijding aan de discipline van de portretkunst.

Portretten maken is een discipline die grote hoeveelheid vaardigheden en tijd kosten om te voltooien. Elizabeth heeft jarenlange ervaring als commissie portretkunstenares. Ik benader de opdrachten om niet alleen om het onderwerp goed te laten lijken, maar ook om het gevoel te bevatten wie de persoon is. Het in opdracht geven van een aangepast kunstwerk is een unieke en opwindende ervaring.

Elizabeth Koning biedt:

- Hoog niveau van expertise
- Lagere prijzen als bij een galerie!
- Een evt. renteloze Kunstkoopregeling!
- Professionele begeleiding en betrokkenheid!
- Keuze uit haar mooiste werken!
- Maatwerk voor ieder budget!
- 100% tevredenheidsgarantie!
- Een feestelijke afschouw!

- Een familieportret
- Moeder Kind (baby)
- Uw partner
- De (klein)kinderen  va. 1 jaar
- Professor-en portret
- Huisdier
- Uzelf
- Zakelijk portret

De fotografie van Elizabeth Koning is o.a. geëxposeerd in het Singer Museum in Laren, het Westfries Museum, Stedelijk Museum Zwolle, Kunstbeurs Rai en Klompching Gallery, New York.

Publicaties in o.a. Vogue, Elle, Forbes, NRC Handelsblad, Linda en de Telegraaf.

Opdrachtgevers
waaronder Marc Marie Huijbrechts Theater show - Bisdom van Utrecht Bischop Simones - De Vrije Universiteit Amsterdam, Het Erasmus Rotterdam - Professoren Portret, Freshfields Bruckhaus Deringer.

De foto’s van Elizabeth Koning zijn gedrukt op het beste professionele Fuji fotopapier, verlijmd op Dibont en kan worden voorzien van UV-bestendig acrylglas, voor een mooi diep effect. Het werk is aan de achterzijde voorzien van een (aan de voorzijde niet zichtbaar) aluminium frame, zodat het een zwevend aan de muur kan worden gehangen wat resulteert in een zeer fraaie beleving.

Commissioned portrait:

Elizabeth Koning commissions a 'limited number' of portraits every year as part of here commitment to Portraiture discipline.

Portraiture is a discipline that takes a great amount of skill and time to complete, and I have had years of experience working as a commission portrait artist. I approach these works to not only resemble the subject but to also contain the feel of who the person is. Commissioning a custom work of art is a unique and exciting experience.


Elizabeth Koning offers:

- High level of expertise
- Lower prices in a gallery!
- An interest free Kunstkoopregeling!
- Professional guidance and involvement!
- Choose from her most beautiful works!
- Customization for every budget!
- 100% satisfaction guarantee!
- A festive feast!

- A family portrait
- Mother child portrait (baby)
- Your partner
- the (grand) children va. 1 jaar
- Professor-portrait
- Your pet
- Yourself
- Business portrait


Photography by Elizabeth Koning are exhibited in the Singer Museum in Laren, the Westfries Museum, Stedelijk Museum Zwolle, Danubiana Meulensteen Art Museum, Amsterdam Rai and Klompching Gallery, New York, London, Paris, Berlin, Czech Republic, Hungary and Poland, USA, Quatar.

Publications such as Vogue, Elle, Forbes, NRC Handelsblad, Elegance, TMC and the Telegraph.

Renowned clients, both locally and abroad such as University of Amsterdam, Erasmus Rotterdam, Bisdom Utrecht, Freshfields Bruckhaus Deringer, Price Waterhouse Coopers, Marc Marie Huibrechts.The pictures of Elizabeth Koning are printed on the best professional Fuji Photo paper, glued on Dibont and can be equipped with UV-resistant acrylic glass, for a nice deep impact. The work is on the back with a (on the front not visible) aluminum frame, so that it can be hung a floating on the wall resulting in a very nice experience.

Portretkunst

"Mijn portretten in opdracht zijn ontstaan vanuit de ideologie om de rijke traditie van portretkunst levend te houden. Een nieuw portret in oude traditie."

Clair-obscur portret

Ontwapenend, stil en onbewogen. Ik probeer met mijn Clair-obscur portretten heel dicht bij het schilderen te blijven. Donkere, gedempte kleuren en de eenvoud van het licht in de schilderijen van de zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. Mijn schilderijen hebben dezelfde sfeer. Ik maak hier gebruik van Rembrandt-verlichting dat zorgt voor de dramatische sfeer die ik in het portret zoek.

Oudhollandse landschappen en vergezichten

Een nieuw portret in oude traditie.Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om landschapsschilderingen: denk maar eens aan de typische Hollandse landschappen met een weidse horizon en prachtige wolkenformaties.

Familieportret - A family portrait

Information request form:

If you have an inquiry regarding an portrait by commission, would like to discuss future projects you may have in mind, feel free to contact me to discuss rates, scheduling and more. In order to include pricing details, please provide as much detail as possible!

- Subject information
- First Name and age
- Size of work
- How many persons in total
- Typical topics for the made portrait:

Hollandse landschappen met een weidse horizon

Beeldend kunstenaar Elizabeth Koning vervaardigt portretten en kinderportretten in opdracht. Een nieuw portret in oude traditie. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om landschapsschilderingen: denk maar eens aan de typische Hollandse landschappen met een weidse horizon en prachtige wolkenformaties. Elizabeth Koning combineert met haar fotowerken de stijl van de Hollandse landschapsschilders uit de 17de eeuw met de portretkunst van het Maniërisme, Bronzino, Holbein. Haar werken vallen op door een elegante, eigen stijl. Puur, kwetsbaar, verstild en doortastend, met een nauwgezette aandacht voor detail. Elizabeth Koning is een kunstenaar die in haar portretten en kinderportretten het accent legt op de zuivere emotie. Het gaat daarbij niet zozeer om voorspelbare, emoties waar onze samenleving en het nieuws vol van zijn, maar om de verstilde expressie van mensen. Haar portretten worden met zeer veel aandacht gefotografeerd en worden als vanzelf met veel aandacht bekeken. Verstild, sober, in een bijna geschilderde omgeving.

Het lijkt een tocht door de kunstgeschiedenis, soms chronologisch soms plots heen en weer springend in de tijd. Iconen uit onze onbewuste wereld, die haar persoonlijke beeldtaal dragen. Het portret pakt je en doet emotie oproepen. Je bekijkt het eerst van veraf en komt dan steeds dichterbij zodat je als het ware kunt zien dat de foto een huid heeft. Dat is voelen met je ogen. Elizabeth Koning combineert pure Hollandse wolkenluchten met de Hollandse en Italiaanse portretkunst. Ze hebben iets weg van de renaissanceportretten van Rafaël, Holbein. Tegelijkertijd komen ook de Hollandse landschapsschilders als Jacob van Ruisdael en Cornelis Vroom in herinnering. In de zeventiende eeuw komt de kinderportretschilderkunst in West-Friesland tot grote bloei. Schilders als Jan Claesz en Jan Albertsz. Rotius maken er hun specialisme van.

Voor haar portretten gebruikt ze dezelfde techniek als de Italiaanse meesters uit de renaissance. Zoals de oude meesters in de tempera techniek legt ze laagje over laagje tot de juiste kleur is bereikt– alleen schildert koning met pixels in plaats van verf. Het levert een intrigerende ontmoeting op tussen beeld en het zelve. Zij ontwikkelt een rustige stijl met als doel "met een nieuwe blik te kijken naar onze eigen wereld, de mooie elementen te zien bewonderen en deze lief hebben".

Haar portretten ontstaan dan ook achter de lens en het beeldscherm. "Het beeld, de gebeurtenissen en herinneringen enten zich als het ware aan het portret. Het portret is onbevooroordeeld dat recht doet aan het individu. Ze stralen rust uit. Je kunt er heerlijk bij wegdromen. Elizabeth Koning laat zich inspireren door de persoon voor zich. Ze werkt gedetailleerd, vaak gecombineerd met een losse, impressionistische toets. " Stap voor stap en laag over laag, tot het ultieme eindresultaat". "Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid." Zij benadert iedere opdracht als een uniek kunstwerk. Elizabeth Koning verwierf met name bekendheid met haar autonome werk van kinderen. Daarnaast heeft zij ook veel schrijvers, politici, cabaretiers en kunstenaars geportretteerd. Haar werk is opgenomen in vele (museum) collecties.

The wrapping horizon and surrounded by cloudy skies


CHILDREN AS ART - The photographs of Elizabeth Koning testify of intensive, old-fashioned labour. You’ll see portraits of both adults and children, grown still, soberly, in almost painted surroundings. It seems like an excursion through art history, sometimes chronological, sometimes suddenly leaping in time. Icons of our unconscious world, that carry my personal picture language. The portraits have been photographed with a great deal of consideration and they are automatically examined with much attention. The persons seem very lifelike, because I slightly make use of the sfumato technique amongst other things, but also because they are extremely realistically photographed, with all the details of the genuine face, wrinkles not excluded. They seem like renaissance portraits, Bellini, Rafael, Holbein. But at the same time painters like Co Westerik or Pyke Koch come into memory.She use the technique of the perspective well. It remains a Dutch signature.

The wrapping Italian horizon has been moved to the level of the Low Countries. The model is surrounded by cloudy skies, which in their full Dutch scope, give a spiritualised dimension. The landscape has been immersed in an estranged transparent atmosphere, like we can still contemplate from the towers in Tuscany nowadays. The work itself is best compared with the tempera art of painting, a method of painting in which pigments are mixed with an emulsion of water and egg yolk, used a lot in the Italian art of the fourteenth and fifteenth century, for both panel paintings and fresco. Tempera colours are bright and transparent, although there is little time to mix them because the paint dries really fast. Fluent transitions between colours are created by adding lighter and darker dots or lines to a dried up painted area.

Oil or beeswax gives it a silky shine.The portrait takes you in, it will bring on emotions. At first you examine it remotely and when you move closer towards it, you can see that the photograph has a skin as it were. It is like touching with your eyes. Such as the old masters did with the tempera technique, she will put on layer by layer until the exact sober colour has been achieved. Because of this the photograph will obtain a velvet like, highly brilliant effect. She developed a tranquil style, within the Dutch photography. Although her technique is contemporary, she didden’t join the mainstream. She want the models to be as clean as possible. She gives clothing recommendations in advance and she das the hair herself. Then I start to take the photographs. There are many windows and there’s studio lighting and that combination works really well. At that moment she still isn’t completely influenced by what it will become later on. After that, things will go instinctively. Actually she's moulding the model and I want to reach for something that will touch emotions aesthetically, accentuate the best features of someone physically. Although all portraits show a character of their own, they nevertheless have become timeless.

Elizabeth Koning paint with pixels: portraits of adults, adolescents and children. It’s being built layer by layer. Sometimes elements will remain unused until I’ve found the right composition. Finally it will be printed in the laboratory, a master print. This print will be pasted on aluminium foil according to a special procedure and will be fixated between a highly glossed perspective, so the artefact can be placed tightly on the wall with two simple screws. Recently a professor, Erasmus MC, has bought two photo's for his art collection. In all surroundings it’s a great surprise what the effect will be. But however it will turn out, people will remain my most important subject.


Koninklijke Nationalen Bibiotheek, Den Haag - Royal National Library, The Hague

Elizabeth Koning haar kunst zijn onderdeel van de uniekecollectie van het depot en van het Nederlands cultureel erfgoed. Het werk vanElizabeth Koning is gebundeld in het boek Italiaanse portretten met Hollandsewolkenluchten. Deze verzameling is opgenomen in de Koninklijke Nationale Bibliotheek in Den Haag en zijn onderdeel van de unieke collectie van het depoten van het Nederlands cultureel erfgoed.

Elizabeth Koning her art are part of the unique collection of the deposit and of the Dutch cultural heritage. The work of Elizabeth Koning is bundled in the book Italian portraitswith Dutch cloudy skies. This collection is included in the Royal National Library in the Hague and are part of the unique collection of the deposit and of the Dutch cultural heritage.

Een portret laten maken

Contact me

You want to commissioned a portrait?
Get in touch with me using my contact form to discuss rates, scheduling and more.


Interview on Vogue Arts, Italia

“Photography involves a lot of introspection”, Elizabeth Koning says in this candid conversation with Joanne Carter. “The deeper I get, the more I realize that it is all about what I am interested in, how I feel about it and what I want to say to the people who view my work. As I shoot, I learn more about myself, what I value, and how I see the world”. Each of Koning’s photographs are instantly recognisable, her style is celestial, abstract and suitably figurative. She is a photographer who wants to tell a story and she whisks the viewer on an excursion through art history. Occasionally chronologically and at others, seemingly swiftly bounding through time.

“My photographs testify of intensive, old-fashioned labour. You’ll see portraits of both adults and children, grown still, soberly, in almost painted surroundings”, says Koning. Highly skilled and utlising the ’Sfumato’ technique in much of her portraiture, Koning ensures all colours and tones are blended in such a subtle manner that they melt into one another but unlike a true painting with this effect, her photographs are prodigiously brilliant and perceptible lines and wrinkles are apparent. With a unique depth and intensity of colour, Koning’s images could also, in some respects be compared to the Tempera art of painting. Layer upon gorgeous layer create a fluidity between transitions.

There is an acute stillness within Koning’s portraiture. Her control of light and subtle digital manipulations are almost as complex as the master painters’ work that heavily influences her. It is apparent that Koning’s images tone down the bright areas and lighten the dark ones, producing a soft and imperceptible shift between the differing tones. The models themselves appear as ethereal, it is not possible to contextualise them, they appear to be eternal and immortal. By grace of ambiguity, Koning’s photography fascinates on an entirely alternative level to that of beauty. Renaissance portraiture of Rafaela and Holbien spring to mind when viewing Koning’s photographs along with heavy undertones of Pyke Koch’s magic and realist manner.

Much of Koning’s portraiture includes objects within each image, a model with a boat, or with a cat, for example, suggestive of a special meaning. The viewer enjoys a heightened breadth and physicality within each photograph as they search for the true veracity and interpretation.

Best of Vogue Italy

2015 - 2016 - 2017

Koning’s photographic vision is strongly influenced by associations with 15th Century Master Painters, namely the early Renaissance and the Flemish Primitives. Taken in isolation, juxtaposed between the layers of the foreground, the backgrounds in Koning’s images are bursting with information. Landscapes immersed in an estranged transparent atmosphere. Koning’s model’s appear, surrounded by cloudy skies. Clearly influenced by the 17th Century Dutch Landscape Master Painters too, her work fuses together the abstract as well as the figurative. Photographic Perspective is a masterstroke and key to Koning’s photography.

Born in the Netherlands in 1966, Koning has developed as an artist, first she became a model, working in front of the camera, later she managed a modelling agency and moved on to become an assistant of a fashion magazine. Her future was shaped and influenced by experiences of living between Milan, Italy and London, UK. All the while, during these years of artistic development, her imagination was running ahead of her work, formulating ideas for future photography before embarking on a full time photographic career.

In an art historical way, the borderline between art and photography is one that Konings is challenging and one that she infuses with a sense of abiding gentility.

“A photo can capture the essence of a person, sometimes in just one frame. This is an enormous challenge. But when it is achieved, it’s an incredible thing. Sometimes it takes a series of photos to express the nuances of that person, but either way photography has a way of showing those subtleties that can be hard to describe in words”.

Joanne Carter
Founder/Editorial Director TheAppWhisperer

BBC Regular Contributor
Columnist for Vogue
Contributing Editor LensCulture

Kinderportret in opdracht - Anna en Isabel, Hoorn

BARBARA EMMY INTERIORS
Naarderstraat 27, 1251 AZ Laren

Artwork by @elizabethkoning.comthat can be seen in BARBARA EMMY INTERIORS, Laren as from today, it’s just theperfect match! There are several pieces so please do come by and have a look!

Using Format